Cigar Montecristo Open Regata
  • //cdn.nhanh.vn/cdn/store/7009/ps/20150916/montecristo_open_regata_1_400x400.jpg
  • //cdn.nhanh.vn/cdn/store/7009/ps/20150805/montecristo_open_regata_2_1_2_1_1_1_2_4_1_800x541.jpg
  • //cdn.nhanh.vn/cdn/store/7009/ps/20150805/montecristo_open_regata_1_1_2_1_1_1_4_1_1_1_1_2_1_1_1_2_4_1_800x870.jpg
  • //cdn.nhanh.vn/cdn/store/7009/ps/20150916/montecristo_open_regata_2_400x400.jpg

Cigar Montecristo Open Regata

Liên hệ
Mô tả sản phẩm

 

Chiều dài     :               135

Vòng đo       :               46

Sức mạnh    :               nhẹ đến trung bình

Hình              :               Forum

Bạn vui lòng chọn thuộc tínhX

Số lượng 

Sản phẩm liên quan

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Đang xử lý!