Cigar Romeo y Julieta Wide Churchills
  • https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/7009/ps/20161223/romeo_y_julieta_wide_churchill2_800x800_480x480.jpg
  • https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/7009/ps/20150916/romeo_wide_churchill_box_10_4_450x500.jpg
  • https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/7009/ps/20150916/romeo_wide_churchill_box_10_3_450x500.jpg

Cigar Romeo y Julieta Wide Churchills

Liên hệ
Mô tả sản phẩm

 

Chiều dài     :               130

Vòng đo       :               55

Sức mạnh    :               trung bình

Hình              :               Montesco

Bạn vui lòng chọn thuộc tínhX

Số lượng 

Sản phẩm liên quan

Đang xử lý!